"Ārpus Zonas: Polārais Loks"

"Latvijas Atklājējs"

"MVPersonība"

"Pēdas. Kas paliek pēc tevis?"

"Balcia Juniors- Talanti"

"Mana izvēle- Latvija"

"No ziedojuma līdz smaidam: Eņģeļi pār Latviju stāsti"

"Cilvēkstāsti Latvijai"